Sağlık Bilimler Enstitüsü; 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kabul edilen ve 31.03.2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi gazetede yapılan Ek Madde 100’e göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir Birim olarak 2008 yalında kurulmuştur. Yüksek Lisans düzeyinde ''İş Sağlığı ve Güvenliği" Tezli ve Tezsiz Yükseklisans ayrıca "Beden Eğitimi ve Spor" Tezli Yüksek Lisans Programları mevcuttur. Doktora düzeyinde program mevcut değildir.