Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler gereğince,  22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kabul edilen ve 31.03.2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi gazetede yapılan Ek Madde 100’e göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir Birim olarak 2008 yalında kurulmuştur. Enstitümüz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle aktif olarak eğitime başlamıştır. Mevcut olarak Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık Yüksek Okulları alanlarını kapsamaktır. Ayrıca disiplinler arası bilimler olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dallarını aktif olarak lisansüstü öğrenci alan programlarımızdır. Enstitümüzde tezli ve tezsiz olmak üzere 3 aktif lisansüstü program bulunmaktadır.  Mevcut programlar ilgili fakülte ve yüksekokullardaki Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile yürütülmektedir.