Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
TEZ ÖNERİ FORMU 14.03.2019 .docx
TEZ KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU 14.03.2019 .docx
ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN YOLLUK YEVMİYE DİLEKÇESİ 14.03.2019 .docx
DERS TELAFİSİ BİLDİRİM FORMU 10.05.2018 .doc
EK SÜRE İSTEME FORMU 23.12.2019 .docx
DERS EKLEME-ÇIKARMA FORMU 23.12.2019 .docx
LİSANS ÜSTÜ BAŞVURU FORMLARI
ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN TERCİH FORMU 10.05.2018 .doc
LİSANANS ÜSTÜ MÜLAKAT DEĞERLENDİRME FORMU 10.05.2018 .docx
TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI DERS KAYIT FORMU 10.05.2018 .doc
TAAHÜTNAME 10.05.2018 .docx
KESİN KAYIT BEYANNAMESİ 10.05.2018 .doc
YÜKSEK LİSANS-DOKTORA ADAY BAŞVURU FORMU 23.12.2019 .doc
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU 10.05.2018 .doc
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 11.09.2018 .docx
EĞİTİM DÖNEMİ DİLEKÇE VE FORMLARI
PROGRAM DIŞI ALINAN DERSLERİN KREDİYE SAYDIRILMASI İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ 23.12.2019 .doc
DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ 04.02.2020 .docx
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEK FORMU 23.12.2019 .docx
İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu 15.11.2018 .docx
ASKERLİK SEVK TEHİRİ İSTEM DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
ASKERLİK SEVK TEHİRİ İPTAL İSTEM DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
TEZSİZ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA GEÇİŞ İSTEM DİLEKÇESİ 23.12.2019 .doc
TRANSKRİPT İSTEM DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ AYRILMA MEZUNİYET DİLEKÇE VE FORMLARI
KAYIT SİLDİRME İSTEM DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
İLİŞİK KESME FORMU 23.12.2019 .docx
GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ 10.05.2018 .doc
YÜKSEK LİSANS SEMİNER FORMLARI
KATILIM LİSTESİ 10.05.2018 .doc
SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 17.12.2019 .doc
SEMİNER SUNUMU 23.12.2019 .doc
TEZ SAVUNMA SINAVI VE JÜRİ DİLEKÇE VE FORMLARI
İNTİHAL RAPORU FORMU 10.05.2018 .docx
Tez Onay Formu 15.11.2018 .docx
İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU 23.12.2019 .docx
YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA FORMU 23.12.2019 .docx
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA DİLEKÇESİ 10.05.2018 .docx
YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU 10.05.2018 .doc