Enstitümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi tez önerisini vermeyen öğrencilerin 17.01.2020 tarihine kadar tez önerilerini Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.