İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci alımı için, 16 Ocak 2020 saat 10:00'da Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesi Binası 3. kat Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya dersliğinde bilim sınavı yapılacaktır. İlgili sınav 4857, 6331, 5510 Sayılı Kanunlar ve bu kanunlar kapsamındaki Yönetmelikleri içermekte olup, sorular çoktan seçmeli olacaktır.